QT快速排序

使用快速排序例程进行排序
1、正常排序

QList<QString> strlist ;
strlist << "99" << "1" << "86" << "52";
std::sort(strlist.begin(), strlist.end());

//strlist = {"1", "52", "86", "99"}

2、int 类型排序 可重写倒序排列或顺序排列

/**
 * @brief IntSort std:sqrt 倒序排序 最大值在前面
 */
static struct IntSorting {
 bool operator() (int i,int j) { return (i>j);}
} IntSort;
void MainWindow::MaxNum()
{
  QMap<int, int> maxValue; // 用map记录最大值的{位置, 最大值}
  QList<int> list = {1,2,3,2,4,2,7,2,4,6,2,7}; // 原数组
  QList<int> copyList = list; // 用来排序原数组
  std::sort(copyList.begin(), copyList.end(), IntSort); // 快速排序
  qDebug() << copyList;
  for (int i = 0; i < list.size(); ++i) {
    if(list.at(i) == copyList[0]) // 判断当前值跟最大值是否一致
    {
      // 记录位置
      maxValue.insert(i, list.at(i));
    }
  }
  qDebug() << maxValue;
}
分享

3.235.137.159